Dla ochrony środowiska i oszczędności wydatków

Utworzono: poniedziałek, 04 marzec 2019

phoca thumb l 1Rozpoczęła się realizacja projektu pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”.

Obecnie, na przełomie lutego i marca, prowadzone są prace związane z instalacją konstrukcji oraz paneli na budynkach: Zespołu Szkół, Internatu i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Koszarowej w Staszowie.

Wartość całkowita projektu brutto wynosi 2 mln 984 tys. 994 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 mln 164 tys. 876 zł, wkład własny powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Połaniec to: 1 mln 820 tys. 187 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020.     

Zadanie obejmuje budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym 13 na obiektach należących do powiatu staszowskiego i 7 będących własnością gminy Połaniec. Instalacje powstaną na dachach budynków: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie - 2 mikroinstalacje, Starostwa Powiatowego w Staszowie - 1 mikroinstalacja, Zespółu Szkół w Połańcu - 2 mikroinstalacje, Liceum Ogólnokształcące w Staszowie – 1 mikroinstalacja, Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie - 1 mikroinstalacja, Zespółu Szkół w Staszowie - 4 mikroinstalacje, Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie - 2 mikroinstalacje oraz po 1 mikroinstalacji w: Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu, Świetlicy Środowiskowej w Połańcu, Przychodni Zdrowia w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Połańcu. Łączna moc instalacji wyniesie 628,04 kWp, w tym moc instalacji zamontowanych na obiektach powiatu staszowskiego to: 517,77 kWp, a na obiektach gminy Połaniec - 110,27 kWp. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 583,07 MWh/rok, co stanowiło będzie łącznie 36% ogólnego zapotrzebowania w/w budynków na energię elektryczną.

Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech