Podpisano umowę na instalację fotowoltaiczną

Utworzono: środa, 19 grudzień 2018

7W dniu 18 grudnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę, pomiędzy Powiatem Staszowskim a gdyńską firmą  PRO-ECO Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020.

Umowę w imieniu Powiatu Staszowskiego podpisali: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. W imieniu wykonawcy PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, umowę podpisała Aleksandra Kostuch – prezes Zarządu firmy.
Całkowita wartość budowy instalacji fotowoltaicznej to: 2 mln 340 tys. 700 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie nie więcej niż 904 tys. 724 zł, tj. 60 % wydatków kwalifikowanych. W ramach zamówienia zostanie wykonane trzynaście mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda. Instalacje zostaną zamontowane na dachach placówek oświatowych w Staszowie: Centrum Kształcenia Praktycznego, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół z Internatem i Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz na dachach Starostwa Powiatowego w Staszowie i Powiatowego Centrum Sportowego, jak również na dachach budynków Zespołu Szkół w Połańcu. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na okres ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do końca sierpnia 2019 roku.
Podczas spotkania podpisano także umowę na nadzór inwestorski, za który odpowiedzialna będzie firma LUMEN Intelligents System Sp. z o.o. z Krakowa. W imieniu przyjmującego zamówienie umowę podpisał Wiesław Jędrzejczyk – przedstawiciel firmy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

                            Tekst: Michał Skrętek
                            Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech