Świętokrzyskie i Winniczyzna świętowały 60-lecie współpracy


    phoca thumb l 29W poniedziałek, 8 października br., w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, obchodzono 60-lecie współpracy województwa świętokrzyskiego, dawniej kieleckiego, z obwodem winnickim na Ukrainie. Wśród uczestników gali obecni byli przedstawiciele władz obydwu regionów, a całe spotkanie uświetnił występ Ludowego Zespołu Tańca ,,Barvinok” z Winnicy i wystawa fotograficzna „Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami partnera”.

    Oficjalne obchody rozpoczął marszałek Adam Jarubas, który powiedział, m.in.: ,,Dokładnie 60 lat temu, 8 października 1958 roku, nasi poprzednicy podpisali zobowiązanie do tego, że chcą rozwijać współpracę między regionami winnickim i kieleckim. To była ważna chwila, w której obydwa województwa podały sobie ręce i powiedziały - tak, chcemy od dziś wspólnie działać. Dziękujemy naszym przyjaciołom za to, że dziś tę współpracę kontynuujemy. W moim odczuciu układa się ona bardzo dobrze, a ważnym krokiem w tym rozwoju było utworzenie polskiego konsulatu w Winnicy. Cieszę się, że ta współpraca kwitnie również w samorządach niższego szczebla”. Kolejno przemawiali także: gubernator obwodu winnickiego Walerij Korowij, przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego Anatolij Olijnyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, a także radca minister w Ambasadzie Ukrainy w Polsce Volodymyr Bachynsky i konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński.
    Podczas gali wręczono pamiątkowe grawertony i statuetki dla przedstawicieli obu samorządów i instytucji ze świętokrzyskiego i winniczyzny za rozwijanie współpracy obu regionów. Ważnym punktem w scenariuszu spotkania było podpisanie umowy o współpracy środowisk młodzieżowych i studenckich. Uroczystą galę zakończył ponad godzinny koncert Zespołu Tańca ,,Barvinok” z Winnicy oraz występ grupy muzycznej ,,Wodohraj”. Dopełnieniem obchodów była wystawa ponad 30 fotogramów zatytułowana  „Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami partnera”. Wśród zdjęć, jakie znalazły się na wystawie, 3 z nich dotyczyły współpracy powiatu staszowskiego z Winnicą: z podpisania umowy o współpracy ówczesnego prezydenta Winnicy, a obecnie premiera Ukrainy, Vołodymyra Grojsmana z ówczesnym starostą staszowskim Czesławem Pargiełą, w lipcu 2006 roku, a także z koncertu Zespołu ,,Barvinok” w Kurozwękach, w czerwcu 2009 roku. Nie był to jedyny staszowski akcent poniedziałkowej gali. Po uroczystym otwarciu wystawy przez marszałka Adama Jarubasa i gubernatora Valerija Korowija, radny Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, w imieniu starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, wręczył obydwu panom, jak również ministrowi Volodymyrowi Bachynskyemu, pamiątkowe puchary wykonane z okazji 15-lecia współpracy powiatu staszowskiego z obwodem winnickim i miastem Winnica. Powiat staszowski, od trzech pięcioleci, corocznie realizuje różne inicjatywy we współpracy ze swoimi winnickimi partnerami, także przy udziale i wsparciu Ambasady Ukrainy w Warszawie, bardzo konkretnie wpisując się w cały obszar współpracy województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim, co podkreślano w szeregu wystąpieniach na uroczystej gali.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech