Z otwarcia kielecko-winnickiej wystawy

phoca thumb l 10W czwartek, 19 kwietnia br., wystawą fotograficzną pt. ,,Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”, oficjalnie zainaugurowano obchodzoną w tym roku 60. rocznicę współpracy między tymi regionami, która bez wątpienia może posłużyć za wzór do naśladowania w tworzeniu przyjacielskich polsko-ukraińskich relacji w wielu obszarach życia.

    Otwarcie wystawy w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, w kamienicy pod Trzema Herbami, Rynek nr 3, poprzedziło spotkanie w sali kameralnej z udziałem, m.in.: sekretarza Ambasady Ukrainy w Polsce Vasyla Yordana, wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Regionalnego Urzędu Obwodowego w Winnicy Vołodymyra Mereszki i dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Jacka Kowalczyka.
    Ekspozycja zawiera kilkanaście wielkoformatowych kolorowych zdjęć, wykonanych w Kielcach oraz w Winnicy, w czasie realizacji różnych projektów wynikających ze współpracy, m.in.: koncertów, zawodów sportowych, a także oficjalnych spotkań przedstawicieli władz samorządowych obydwu miast.
    Spotkanie, rozpoczęte występem winnickiego kwartetu ludowego, prowadziła kierownik Muzeum Dialogu Kultur Agnieszka Caban. Podczas oficjalnych wystąpień podkreślano znaczenie tego rodzaju kontaktów zagranicznych, dzięki którym, w minionym sześćdziesięcioleciu powstały wartości nie tylko gospodarcze, polityczne i kulturowe, ale także szereg znajomości i przyjaźni osobistych. Wystawę będzie można oglądać do połowy maja br. Następnie ekspozycja będzie przeniesiona do Winnicy i udostępniona ukraińskiej publiczności od 19 maja, kiedy to tradycyjnie już w tym mieście, od kilku lat świętuje się ,,Dzień Europy”.

                                Tekst: Jan Mazanka
                        Foto: Iwan Sasjuk i Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech