Wizyta gości z Polonii Ukraińskiej

Vołodymyr PawłowskiW dniu 21 listopada br., w Starostwie staszowskim, krótką roboczą wizytę złożył prezes Konfederacji Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie Vołodymyr Pawłowski z małżonką Svitłaną. W rozmowie z wicestarostą Tomaszem Fąfarą poinformował o bieżących działaniach, głównie edukacyjnych, jakimi Konfederacja aktualnie się zajmuje.

    Dużym sukcesem ostatnich lat był zakup w centrum Winnicy budynku o powierzchni 800 m2, który w najbliższych miesiącach będzie przebudowany i adaptowany dla potrzeb Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły, do której aktualnie uczęszcza 140 uczniów. W zamiarze Konfederacji Polaków Podola, jest kierowanie w przyszłości do Polski kolejnych absolwentów, którzy podejmowaliby naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a po zdaniu matury studia wyższe, głównie na uczelniach kieleckich, jak to ma miejsce obecnie. Prezes Vołodymyr Pawłowski, serdecznie podziękował wicestaroście za umożliwienie winnickim uczniom pobierania nauki w Zespole Szkół i Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie. Proces ten rozpoczął się 4 lata temu, a obecnie w w/w szkołach uczy się 40 młodych Ukraińców. Prezes Pawłowski poinformował również, że pod koniec stycznia 2018 roku, działający przy Konfederacji Polaków Podola chór ,,Kwiat Podola”, w drodze do Kielc chętnie wystąpi dla staszowskiej publiczności. Propozycję tę wicestarosta Tomasz Fąfara przyjął z zadowoleniem i zadeklarował wszelką pomoc przy organizacji koncertu.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

Vołodymyr Pawłowski

Prezes Konfederacji Polaków Podola w Winnicy Wołodymyr Pawłowski, z małżonką Switłaną, podczas rozmowy z wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech