Rada Powiatu

W skład Rady Powiatu w Staszowie wchodzi 19 radnych.


Członkowie Rady Powiatu kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady: Grzegorz Rajca

Wiceprzewodniczący:  Stanisław Batóg

Wiceprzewodniczący:  Romuald Zgrzywa

Janusz Bąk,

Zbigniew Bąk,

Jerzy Chudy,

Leszek Guzal,

Anna Kosowicz,

Adam Kowal,

Andrzej Kruzel,

Anna Niziałek,

Krystyna Semrau,

Adam Siekierski,

Michał Skotnicki,

Stanisław Walczyk,

Zbigniew Wiącek,

Jolanta Wójtowicz,

Mariusz Zyngier,

Józef Żółciak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech