RSS
Back
Kolumna marszowa uczestników staszowskiego Święta Niepodległości na ul. Kościelnej, prowadzi orkiestra Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, pod dyrekcją Stanisława Brzezińskiego.
Maszerują uczniowie klas mundurowych staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego.
Staszowscy harcerze, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.
Mszę świętą w intencji obrońców ojczyzny odprawili: ks. kan. senior Stanisław Góra, ks. kan. Edward Zieliński – proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie i proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas, który wygłosił homilię.
W czasie mszy świętej, przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów.
Przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji i ochotniczych straży pożarnych.
Poczty sztandarowe: powiatu staszowskiego i Komendy Powiatowej PSP.
Poczet sztandarowy miasta i gminy Staszów oraz poczet flagowy – uczniowie klas mundurowych staszowskiego LO.
Poczty sztandarowe: Zespołu Szkół w Staszowie, Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie i Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
Dary kościołowi przekazuje wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
Uczniowie klas mundurowych staszowskiego Liceum, w czasie mszy za Ojczyznę odprawioną w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.
Uczestnicy manifestacji na staszowskim Rynku.
Uczestnicy manifestacji na staszowskim Rynku.
Delegacje władz samorządowych, służb, zakładów pracy, szkół, stowarzyszeń.
Oficjalne uroczystości na staszowskim Rynku, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt.
Przemówienie wygłosił burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, odczytała list od wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.
Kwiaty przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli, od lewej: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, senator Jacek Włosowicz oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Składanie kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i ofiar wojen rozpoczął senator Jacek Włosowicz.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech