RSS
Back
Uczestników konferencji powitała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek.
O potrzebie realizacji podobnych inicjatyw jak projekt „BO JEDNAK Z RODZINĄ”, mówił starosta staszowski Józef Żółciak.
Referaty dotyczące realizacji projektu „BO JEDNAK Z RODZINĄ”, wygłosili, od lewej: psycholog Beata Machowska–Chuchała,  koordynator projektu Joanna Mazur i koordynator pieczy zastępczej Wit Jaworski.
Wśród uczestników konferencji byli, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau, radna powiatu Anna Niziołek, komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski i oficer prasowy sierż. szt. Joanna Szczepaniak.
W konferencji wzięli udział, m.in. dyrektorzy szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego, prezesi stowarzyszeń oraz uczniowie-wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.
O swoich doświadczeniach z pracy z dziećmi mówiła Joanna Kwiatkowska.
Podobnie o swoich doświadczeniach mówił Cezary Przystał.
O swoich doświadczeniach w opiece nad dziećmi opowiedziała dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu Izabela Karbarz-Piksa.
Konferencja odbyła się w zabytkowych salach XVII – wiecznego klasztoru pokamedulskiego w Rytwianach.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech