RSS
Back
W czasie rozpoczęcia spotkania zakończenia projektu, od lewej: burmistrz miasta i gminy Szydłow Andrzej Tuz, starosta staszowski Józef Żółciak, st. insp. Związku Strzeleckiego Antoni Nowak i prezes Klubu Seniorów ,,Radość Życia” Henryk Makuch. Spotkanie zostało połączone z obchodami ćwierćwiecza istnienia Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego – wnioskodawcy projektu.
Z lewej: realizatorzy projektu, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski oraz radna powiatu staszowskiego Krystyna Semrau oraz seniorzy z Klubu ,,Radość Życia”.
Szydłowscy strzelcy realizujący projekt, seniorzy i uczniowie z Ukrainy.
Starosta staszowski Józef Żółciak przekazał na ręce burmistrza miasta i gminy Szydłów, okolicznościowy grawerton dla Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego z okazji 25-lecia istnienia tego stowarzyszenia.
Burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz odebrał grawerton w imieniu komendanta szydłowskich strzelców st. insp. Związku Strzeleckiego Mariana Lesiaka, nieobecnego na spotkaniu z powodu kontuzji.
Burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, pogratulował realizacji projektu i wyraził zadowolenie za posiadanie na swoim terenie tak prężnie działającego stowarzyszenia jakim jest Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie.
Spotkanie było okazją na wręczenie staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi złotego medalu ,,Za zasługi dla Strzelca”. Medal przyznano na wniosek Zarządu Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. W imieniu Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” medal wręczył st. insp. ZS Antoni Nowak, legitymację przekazał burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz.
O potrzebie realizacji tego rodzaju inicjatyw jak projekt ,,Zasłużeni dla Polski” mówił prezes Klubu Seniora ,,Radość Życia” Henryk Makuch.
O założeniach projektu, przebiegu jego realizacji i uzyskanych efektach, opowiedział członek honorowy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Jan Mazanka - naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim.
W czasie prezentacji projektowej, w pierwszym rzędzie od lewej: przewodnicząca Rady Miasta Szydłowa Katarzyna Skuza, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, starosta staszowski Józef Żółciak i st. insp. ZS Antoni Nowak.
W pierwszym rzędzie , od lewej: założyciel i prowadzący Grupę Artystyczną ,,Impresja” w Staszowie Józef Juszczyk, nauczycielka języków: polskiego i rosyjskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie Anna Andrzejczuk i twórcy obrazów: Natalia Sapa i Jan Szostak. Z tyłu: młodzież Ukraińska ucząca się w staszowskich szkołach średnich.
Starosta staszowski Józef Żółciak wręczył oficjalne pisma z przekazania materialnych efektów realizacji projektu gospodarzom muzeów w Staszowie i Winnicy.
Pisma odebrali: Lucjan Zaczkowski - w imieniu Muzeum Ziemi Staszowskiej oraz Jarosław Mogyl - w imieniu Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Kongresie Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie.
Rozpoczęcie współpracy ze stolicą Podola Winnicą wspominał Czesław Pargieła – starosta staszowski w latach: 1999 – 2006.
Klub Seniora ,,Radość Życia”, na pamiątkę realizacji projektu, otrzymał baner reklamujący projekt ,,Zasłużeni dla Polski”, który prezesowi Henrykowi Makuchowi wręczył starosta staszowski Józef Żółciak.
Baner wzbogaci kolekcję Klubu Seniora ,,Radość Życia”, zgromadzoną w klubowej Sali tradycji i pamiątek.
Podczas spotkania kończącego projekt, wzbogaconego wystawą obrazów i fotogramów, materialnych efektów inicjatywy.
Obraz, fotogramy, katalogi, ulotki i płyty CD, przekazane do Muzeum Ziemi Staszowskiej w Staszowie.
Obraz, fotogramy, katalogi, ulotki i płyty CD, przekazane do Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Kongresie Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie.
Projekt zrealizowali członkowie: Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego i Staszowskiej Grupy Artystycznej ,,Impresja”, pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim, uczniowie Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie, młodzież z Ukrainy ucząca się w staszowskich szkołach średnich oraz członkowie Klubu Seniora ,,Radość Życia”.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech