RSS
Back
Uroczystość odsłonięcia tablicy w Sielcu, rozpoczęto mszą świętą, odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w intencji pomordowanych. Liturgię mszy świętej celebrowali, od lewej: ks. kan. dr Michał Łukasik – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, ks. kan. Jan Bukowski - proboszcz parafii pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim i ks. kan. Wiesław Kowalewski – proboszcz Kościoła Rektoralnego w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
Homilię, nawiązując do lata okupacji hitlerowskiej oraz czasów współczesnych, wygłosił ks. kan. Wiesław Kowalewski z Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
Wśród wiernych byli obecni m.in. synowie i córki pomordowanych  z rodzinami oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Liturgię mszy świętej uświetnił Chór Parafialny z Koniemłotów.
Przed rozpoczęciem ceremonii poświęcenia i odsłonięcia tablicy.
Historie przebiegu zbrodni i sylwetki pomordowanych przypomniała radna powiatu staszowskiego Krystyna Semrau, której ojciec dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i długiemu ukrywaniu się uniknął wtedy aresztowania i śmierci.
Tablicę odsłonili: członkowie rodzin pomordowanych, starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek.
Tablicę poświęcił ks. kan. dr Michał Łukasik – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach.
Kwiaty złożyli: starosta staszowski Józef Żółciak i zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek.
Kwiaty składa wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz z delegacją.
Kwiaty składa płk Drużyn Strzeleckich Wiesław Kuca.
Kwiaty składa st. insp. Jakub Ryba z Oddziału IPN w Krakowie.
St. insp. Jakub Ryba odczytał list od dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Wyrazy współczucia rodzinom pomordowanych oraz słowa uznania za doprowadzenie do budowy obelisku z tablicą, wyraził starosta staszowski Józef Żółciak.
Zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek podkreśliła, m.in. że jest to już kolejna tablica z nazwiskami pomordowanych, co świadczy o tragicznych losach mieszkańców ziemi staszowskiej, w latach okupacji hitlerowskiej.
Działacz ,,Solidarności” Józef Małobęcki poruszył problem zakłamywania historii w mediach światowych i celowe mylenie ofiar i ich sprawcami.
Wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, nawiązał do wojennych losów mieszkańców własnej gminy i terenów sąsiednich, szczególnie dotkniętych niemieckimi represjami. Podkreślił znaczenie tego rodzaju inicjatyw oddających hołd zwykłym bohaterom, którym w przeciwieństwie do wyższych dowódców, generałów i marszałków, nie buduje się pomników.
Córka zamordowanego Jana Kozioła, Alicja Słomińska ze Staszowa, w imieniu rodzin pomordowanych, podziękowała osobom zaangażowanych w budowę obelisku z tablicą, a także wszystkim obecnym za uczestniczenie w uroczystości upamiętnienia zbrodni niemieckiej dokonanej w Sielcu 28 października 1943 roku.
Tablica z nazwiskami pomordowanych: Jana Kozioła, Stanisława Nowaka i Franciszka Kalicińsiego, odsłonięta 27 października 2019 roku.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech