RSS
Back
Umowy na realizację pierwszych 2 zadań podpisują, od lewej: pełnomocnik ,,DROGOMEX” Sp. z o.o. Norbert Wnuk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa ZDP Beata Kondek. Umowy podpisano w obecności, od lewej: wicestarosty Leszka Guzala, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, burmistrza miasta i gminy Połaniec Jacka Tarnowskiego i zastępcy burmistrza Romana Adamczaka.
Podpisane umowy wymieniają: pełnomocnik ,,DROGOMEX” Sp. z o.o. Norbert Wnuk i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.
Umowę na realizację trzeciego zadania podpisują, od lewej: prokurent Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Adriana Kosior-Szyszkowska, wiceprezes Zarządu Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa ZDP Beata Kondek. Umowy podpisano w obecności, od lewej: wicestarosty Leszka Guzala, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka oraz burmistrza miasta i gminy Oleśnica Leszka Judy.
Podpisane umowy wymieniają: wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech