RSS
Back
Wszystkich obecnych na otwarciu Oddziałów powitał dyrektor szpitala Paweł Wojtasik. W uroczystości udział wzięły, m.in. poseł na Sejm Anna Krupka, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak.
Otwarcie Oddziałów poprzedziło zapoznanie się zaproszonych gości z ukończoną inwestycją.
Przed oficjalnym otwarciem Oddziałów przemawia poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.
O pracy w Sejmowej Komisji Finansów, od 2005 roku, na rzecz pozyskiwania środków na rzecz służby zdrowia, w tym staszowskiego szpitala, mówiła poseł Maria Zuba.
O procesie pozyskiwania funduszy dla staszowskiego szpitala w czasie ostatnich lat, mówiła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.
Starosta staszowski Józef Żółciak podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowie i wyposażeniu Oddziałów i przypomniał finansowy wkład powiatu w realizację tego zadania.
O planowanym kontrakcie finansowym dla staszowskiego szpitala w roku 2020, z uwzględnieniem powiększenia jego oferty, poinformowała dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak.
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentował wiceprzewodniczący Marek Strzała.
Oficjalnego otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dokonali, od lewej: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, wiceprzewodniczący Sejmiku Marak Strzała, poseł Maria Zuba, starosta staszowski Józef Żółciak, poseł Anna Krupka, dyr. ŚOWNFZ Małgorzata Kiebzak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyr. szpitala Paweł Wojtasik.
Obydwa Oddziały zostały oficjalnie otwarte.
Nowy Szpitalny Oddziału Ratunkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poświęcił kapelan szpitala ks. Robert Hnat.
W otwarciu Oddziałów udział wzięli: samorządowcy, przedsiębiorcy naczelnicy Wydziałów Starostwa staszowskiego, lekarze i pielęgniarki szpitala.
W 7-łóżkowej sali obserwacji SOR.
Obszar przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. O realizacji tej części inwestycji poinformował dyrektor szpitala Paweł Wojtasik.
W otwarciu Oddziałów udział wzięli, m.in., od lewej: radny powiatu staszowskiego Adam Kowal, poseł na Sejm Maria Zuba i członek Zarządu Powiatu, radny Zbigniew Wiącek.
W sali zabiegowej informacji udzielał kierownik SOR dr Dariusz Nowak.
Pokój badań dzieci Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Nowoczesne wyposażenie 7-łóżkowego obszaru obserwacji SOR.
Sala intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sala diagnostyczno-zabiegowa.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech