RSS
Back
Mszę świętą w kościele św. Wawrzyńca w Olbierzowicach odprawili: proboszcz ks. kan. Zbigniewa Kuras oraz kapelan powiatowy strażaków ks. kan. senior Andrzej Wierzbicki.
Podczas mszy świętej, od lewej: starosta staszowski Józef Żółciak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy.
Pododdziały na miejsce uroczystości wprowadził dowódca uroczystości st.kpt. Grzegorz Stawiarz z Komedy Powiatowej PSP w Staszowie.
Dowódca uroczystości st. kpt. Grzegorz Stawiarz z Komedy Powiatowej PSP w Staszowie składa meldunek o gotowości do jej rozpoczęcia wojewodzie świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek.
Poczty sztandarowe podczas hymnu państwowego.
Wszystkich uczestników uroczystości przywitał wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.
Poczty sztandarowe OSP z terenu Gminy Bogoria.
Poświęcenia samochodu dokonali kapelan powiatowy strażaków proboszcz senior parafii w Bogorii ks. kan. Andrzej Wierzbicki oraz proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks.kan. Zbigniewa Kuras.
Poświęcenia samochodu dokonali kapelan powiatowy strażaków proboszcz senior parafii w Bogorii ks. kan. Andrzej Wierzbicki oraz proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. kan. Zbigniewa Kuras.
Zaproszeni goście, od lewej: prezes Powiatowego Oddziału Powiatowego ZOSP druh Michał Skotnicki, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, kapelan powiatowy strażaków proboszcz senior parafii w Bogorii ks. kan. Andrzej Wierzbicki.
Próba nowego samochodu.
Za wsparcie akcji powodziowej w maju br., strażakom z OSP Jurkowice podziękowała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek, życzył strażakom aby zawsze mieli do dyspozycji pełną obsadę nowego samochodu, gdyż to załoga w pojeździe strażackim jest najważniejsza.
Starosta staszowski Józef Żółciak na ręce druhów ochotników złożył podziękowania za prawie 100 letnią prace na rzecz społeczności lokalnej.
Prezes Powiatowego Oddziału Powiatowego ZOSP druh Michał Skotnicki życzył strażakom tyle samo powrotów co wyjazdów.
Druh Jarosław Rogala z OSP Jurkowice przedstawił historię zakupu nowego samochodu.
Na zakończenie uroczystości wójt Marcin Adamczyk podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i zaprosił wszystkich na strażacki poczęstunek.
Po zakończeniu uroczystości pamiątkowa fotografia.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech