RSS
Obrady Komisji Bezpieczeństwa otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Z prawej: wicestarosta Tomasz Fąfara, z prawej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura.
Detail
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informację o stanie bezpieczeństwa obywateli, przedstawił zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała. Z prawej: naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Pow
Detail
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP oraz informację o stanie bezpieczeństwa p-poż. przedstawił komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz.
Detail
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego, przedstawiła inspektor powiatowy Bożena Głaz. Z lewej: powiatowy inspektor nadzoru budo
Detail
,,Plan działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017 rok”, a także ,,Plan Pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2017 rok” przedstawił insp. ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Starostwie staszowskim Andrzej Sałata. Z prawej: nacze
Detail
W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, udział wzięli: przedstawiciele komend i służb powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy Starostwa, Nadleśnictwa Staszów i gmin, zajmują
Detail
W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, udział wzięli: przedstawiciele komend i służb powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy Starostwa, Nadleśnictwa Staszów i gmin, zajmują
Detail
W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, udział wzięli: przedstawiciele komend i służb powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy Starostwa, Nadleśnictwa Staszów i gmin, zajmują
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png