RSS
Zaproszonych na piątkowe uroczystości gości powitał Marcin Ptak – dyrektor produkcyjno-administracyjny firmy.
Detail
Zaproszonych na piątkowe uroczystości gości powitał Marcin Ptak – dyrektor produkcyjno-administracyjny firmy.
Założyciele firmy Stanisław i Ewa Ptakowie wraz z synem Marcinem Ptakiem, który obecnie czuwa nad jej rozwojem i kieruje bieżącą działalnością.
Detail
Założyciele firmy Stanisław i Ewa Ptakowie wraz z synem Marcinem Ptakiem, który obecnie czuwa nad jej rozwojem i kieruje bieżącą działalnością.
Pracownicom z ponad 22-letnim stażem, podziękowania oraz kwiaty wręczył  dyr. Marcin Ptak.
Detail
Pracownicom z ponad 22-letnim stażem, podziękowania oraz kwiaty wręczył  dyr. Marcin Ptak.
Wyróżnione zostały pracownice, które od początku działalności firmy angażują się w jej rozwój, od prawej: dyr. Marcin Ptak, Anna Śledź, Małgorzata Bartkowska, Barbara Opala, Danuta Jońca, Zofia Kuca.
Detail
Wyróżnione zostały pracownice, które od początku działalności firmy angażują się w jej rozwój, od prawej: dyr. Marcin Ptak, Anna Śledź, Małgorzata Bartkowska, Barbara Opala, Danuta Jońca, Zofia Kuca.
Wśród zaproszonych gości, od lewej: poseł Anna Krupka, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz,  wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, poseł Krystian Jarubas, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski,
Detail
Wśród zaproszonych gości, od lewej: poseł Anna Krupka, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz,  wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, poseł Krystian Jarubas, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, przewodniczący Rady Miejskiej Połańca Stanisław Lolo,  komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński.
Wyróżnieni komendanci wraz z dyrektorem Marcinem Ptakiem.
Detail
Wyróżnieni komendanci wraz z dyrektorem Marcinem Ptakiem.
W imieniu wyróżnionych podziękowania i życzenia dalszych sukcesów złożył komendant wojewódzki PSP w latach 2008-2016 nadbryg. Zbigniew Muszczak.
Detail
W imieniu wyróżnionych podziękowania i życzenia dalszych sukcesów złożył komendant wojewódzki PSP w latach 2008-2016 nadbryg. Zbigniew Muszczak.
Życzenia składa poseł Anna Krupka.
Detail
Życzenia składa poseł Anna Krupka.
Życzenia na ręce dyrektora Marcina Ptaka złożył również poseł Krystian Jarubas.
Detail
Życzenia na ręce dyrektora Marcina Ptaka złożył również poseł Krystian Jarubas.
Dyrektor Marcin Ptak i poseł Krystian Jarubas.
Detail
Dyrektor Marcin Ptak i poseł Krystian Jarubas.
W imieniu samorządowców ziemi staszowskiej życzenia dalszego rozwoju złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
W imieniu samorządowców ziemi staszowskiej życzenia dalszego rozwoju złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.
Starosta staszowski Michał Skotnicki, m.in. podziękowania za wkład ,,Suboru” wniesiony w rozwój przedsiębiorczości na ziemi staszowskiej.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki, m.in. podziękowania za wkład ,,Suboru” wniesiony w rozwój przedsiębiorczości na ziemi staszowskiej.
Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara wręczyli pani Ewie Ptak – założycielce firmy, kwiaty wraz z życzeniami pomyślności i zdrowia.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara wręczyli pani Ewie Ptak – założycielce firmy, kwiaty wraz z życzeniami pomyślności i zdrowia.
Starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i pani Ewa Ptak – założycielka firmy.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i pani Ewa Ptak – założycielka firmy.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Gać.
Detail
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Gać.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png