RSS
Zaproszonych na piątkowe uroczystości gości powitał Marcin Ptak – dyrektor produkcyjno-administracyjny firmy.
Detail
Założyciele firmy Stanisław i Ewa Ptakowie wraz z synem Marcinem Ptakiem, który obecnie czuwa nad jej rozwojem i kieruje bieżącą działalnością.
Detail
Pracownicom z ponad 22-letnim stażem, podziękowania oraz kwiaty wręczył  dyr. Marcin Ptak.
Detail
Wyróżnione zostały pracownice, które od początku działalności firmy angażują się w jej rozwój, od prawej: dyr. Marcin Ptak, Anna Śledź, Małgorzata Bartkowska, Barbara Opala, Danuta Jońca, Zofia Kuca.
Detail
Wśród zaproszonych gości, od lewej: poseł Anna Krupka, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz,  wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, poseł Krystian Jarubas, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski,
Detail
Wyróżnieni komendanci wraz z dyrektorem Marcinem Ptakiem.
Detail
W imieniu wyróżnionych podziękowania i życzenia dalszych sukcesów złożył komendant wojewódzki PSP w latach 2008-2016 nadbryg. Zbigniew Muszczak.
Detail
Życzenia składa poseł Anna Krupka.
Detail
Życzenia na ręce dyrektora Marcina Ptaka złożył również poseł Krystian Jarubas.
Detail
Dyrektor Marcin Ptak i poseł Krystian Jarubas.
Detail
W imieniu samorządowców ziemi staszowskiej życzenia dalszego rozwoju złożył starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki, m.in. podziękowania za wkład ,,Suboru” wniesiony w rozwój przedsiębiorczości na ziemi staszowskiej.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara wręczyli pani Ewie Ptak – założycielce firmy, kwiaty wraz z życzeniami pomyślności i zdrowia.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i pani Ewa Ptak – założycielka firmy.
Detail
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Gać.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png