RSS
Trasa marszu wynosiła łącznie 20 km, z Szydłowa do Kurozwęk i z powrotem.
Detail
Polną drogą, wśród szydłowskich sadów do Jabłonicy.
Detail
Połowa maszerujących do dziewczęta, uczennice Gimnazjów i Szkół Podstawowych.
Detail
Strzelcy dochodzą do Jabłonicy.
Detail
W Jabłonicy, od strony Kurozwęk.
Detail
Pamiątkowe zdjęcie z marszu, przed wejściem do Kurozwęk.
Detail
Na tle kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Augustyna i Domu Opieki Społecznej w Kurozwękach.
Detail
Poczty sztandarowe i strzelcy maszerują przed mogiłę powstańców.
Detail
Warty honorowe zostaną ustawione przy wspólnej mogile powstańców styczniowych.
Detail
Znicze na powstańczej mogile zapalili, od lewej: radny gminy Szydłów Marek Skuza i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
 Przed pomnikiem delegacja strzelecka, z prawej: st. inst. Związku Strzeleckiego Beata Lech, nauczycielka z Gimnazjum w Jarosławicach.
Detail
Pamiątkowe zdjęcie przy mogile powstańców styczniowych w Kurozwękach.
Detail
Strzeleckie warty honorowe przy powstańczej mogile.
Detail
Przed tablicą powstańczą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, znicze zapalili, od lewej: proboszcz kurozwęckiej parafii ks. kan. Andrzej Bąk, starosta staszowski Michał Skotnicki i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.
Detail
Znicze składają: komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku Strzeleckiego Marian Lesiak i st. inst. Beata Lech.
Detail
Przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, z 58 nazwiskami powstańców styczniowych poległych w bitwach lub zmarłych z ran w przykościelnym szpitalu.
Detail
Pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu w Kurozwękach, skąd pochodził mjr Jan Popiel – uczestnik powstańczej bitwy pod Komorowem, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 roku. W środku: wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, starosta staszowski Michał Skotnicki i r
Detail
Komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku Strzeleckiego Marian Lesiak podziękował staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu za ufundowanie ciepłego posiłku dla maszerujących strzelców.
Detail
Starosta Michał Skotnicki wyraził uznanie dla strzelców i podziękował za upamiętnianie marszem poległych w obronie Ojczyzny.
Detail
Gorący posiłek strzelcy spożyli w najstarszej części kurozwęckiego pałacu, w komnacie z końca XIV wieku.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png