RSS
We wsi Uładówka na Ukrainie, gdzie 200 lat temu życie zakończył hr. Jan Potocki. Tablica pamiątkowa umieszczona przed miejscową szkołą. Autor projektu Jan Mazanka i dyr. tamtejszej szkoły Ołeksander Masnyj z uczniami,  18 maja 2015 roku. Napis na pły
Detail
Dworek w Uładówce, w którym w 1815 roku, Jan Potocki zastrzelił się z pistoletu. W projekcie, wśród 30 uczniów z obwodu winnickiego, pięcioro było z Uładówki.
Detail
Widok Uładówki, akwarela Napoleona Ordy z lat 1871-1874. Pośrodku widoczny dworek. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Detail
W muzeum wiejskim w Uładówce, kącik poświęcony Janowi Potockiemu pokazuje miejscowy regionalista Pawło Tkaczuk.
Detail
Tablica upamiętniająca hrabiego Jana w sąsiednim Pikowie, na budynku biura gospodarstwa rybackiego, dawniej należącego do Potockich, napis na tablicy: ,,8.03.1761 r. Pików - 20.11.1815 r. Uładówka. Tutaj, w rodzinnej posiadłości, 8 marca 1761 roku ur
Detail
Kościół w Pikowie, gdzie najprawdopodobniej został pochowany Jan Potocki po samobójczej śmierci, foto z maja 2015 roku. To zdjęcie i inne trafiło do łańcuckiego katalogu i na wystawę rękopisów oraz pamiątek związanych z Janem Potockim, będącej części
Detail
Gości ,,Jubileuszu Jana Potockiego”, jaki odbył się w dniach 25-26 czerwca br., powitał dyr. Muzeum-Zamek w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.
Detail
Przemawia minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska.
Detail
W sieni łańcuckiego zamku, po złożeniu kwiatów przed tablicą poświęconą Janowi Potockiemu, przemawia Marek Potocki. Napis na tablicy, cyt. w oryginale: ,,JAN POTOCKI, 1761–1815, WYBITNY PRZEDSTAWICIEL EUROPEJSKIEGO OŚWIECENIA, ZAŁOŻYCIEL OFICYNY POLI
Detail
Przed Zamkiem w Łańcucie, potomek Jana Potockiego hrabia Marek Potocki i Jan Mazanka ze Starostwa staszowskiego, autor zdjęć i projektu o Janie Potockim.
Detail
W czasie sympozjum na temat życia i twórczości Jana Potockiego, od lewej: prof. Dominique Triaire z Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii i prof. François Rosset z francuskiego Uniwersytetu Montpellier.
Detail
Zdjęcia kościoła w Pikowie budziły zainteresowanie zwiedzających, wystawa pamiątek po Janie Potockim miała miejsce w wielkiej sali jadalnej łańcuckiego zamku.
Detail
W jednym z korytarzy wystawa 12 rysunków-ilustracji do ,,Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego ze zbiorów hr. Marka Potockiego. Autor rysunków - światowej sławy polsko–bułgarski artysta Slavi Chrystow.
Detail
Podczas oficjalnego rozpoczęcia projektu, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący Stowarzyszenia ,,Centrum Informacyjne  - Społeczności Winniczyzny” Andrii Kavunets z Winnicy, pełniący w projekcje t
Detail
Od lewej: dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Maria Stachuczy, główna księgowa Joanna Mas i naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miejskim Winnicy Julia Monczak.
Detail
Spotkanie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Detail
W czasie wygłaszania referatów, o ,,Potockich na ziemi Winnickiej” mówiła Yuliia Tushevska z Uładówki.
Detail
,,Uładówka i Pików – dawne majątki Jana Potockiego, stan obecnie, ślady dawnej świetności”, to temat opracowania Darii Babii i Yulii Lyko.
Detail
O ,,Zbiorach archeologicznych Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Winnicy” opowiedziała studentka archeologii tamtejszego uniwersytetu Yuliia Usyk i przekazała wicestaroście Tomaszowi Fąfarze publikacje Muzeum na ten temat.
Detail
,,Potoccy i Grocholscy z winniczyzny mecenasami kultury Ukrainy”, to temat referatu Marii Samoilenko i Yulii Kryvolap.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png