Kolejne odcinki dróg do remontu

Utworzono: środa, 23 październik 2019

phoca thumb l 1W Starostwie staszowskim, w dniu 23 października br., podpisano trzy umowy na remont dróg powiatowych.


     Pierwsze zadanie dotyczy remontu odcinka o długości 1 100 m, na drodze powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica, wartość inwestycji wyniesie 672 tys. 397 zł. Drugie zadanie dotyczy remontu odcinka o długości 1 650 m, na drodze powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica Połaniec, wartość inwestycji wyniesie 846 384 zł. Obydwa odcinki położone są na terenie miasta i gminy Połaniec, a wykonawcą będzie ,,DROGOMEX” SP. z o.o. z Pruszkowa.
    Trzecie zadanie dotyczy remontu odcinka o długości 765 m, położonego także na drodze powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica Połaniec, ale na terenie gminy Oleśnica, wartość inwestycji wynosi 685 tys. 707 zł. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
    Ogółem zostanie wyremontowanych 3 515 m dróg powiatowych za 2 mln 204 tys. 488 zł. 50% środków pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych, 25% kosztów realizacji wszystkich 3 zadań pokryje powiat staszowski, a pozostałe 25% miasta i gminy Połaniec i Oleśnica, na terenie których inwestycje będą realizowane. Termin zakończenia wszystkich trzech zadań ustalono na dzień 29 listopada br.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech