OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNA MGŁA

Utworzono: wtorek, 22 październik 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silna mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(70), jędrzejowski(69), kazimierski(72), Kielce(68), kielecki(68), konecki(66), opatowski(65), ostrowiecki(65), pińczowski(72), sandomierski(68), skarżyski(66), starachowicki(67), staszowski(69), włoszczowski(66)
Ważność od godz. 00:00 dnia 23.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się na przeważającym obszarze gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/23.10 do 10:00/23.10.2019 widzialność poniżej 200 m. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech