Z wizyty wojewody

Utworzono: wtorek, 08 październik 2019

pdsW dniu 7 października br., wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek odwiedziła Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach, który pierwszych swoich podopiecznych przyjął 11 września br. Pani wojewodzie towarzyszyli: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Kopolovets i starosta staszowski Józef Żółciak. Ponad godzinny pobyt w placówce, jedynej tego rodzaju na terenie powiatu staszowskiego, był okazją do zapoznania się z jej działalnością, a także z planami na najbliższą przyszłość.

 
    Kurozwęcka placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Staszowie. Środowiskowy Dom Samopomocy, funkcjonuje w ramach realizacji zadania publicznego, zleconego przez Powiat Staszowski. Tegoroczny budżet placówki, od września od grudnia, wynosi 191 tys. 373 zł. Dom Samopomocy, do którego uczęszcza 24 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00. Podopieczni są dowożeni z terenu powiatu staszowskiego. W czasie pobytu w Domu, biorą udział w zajęciach prowadzonych w pracowniach:  muzycznej, biblioterapeutycznej, rękodzielniczej, higieniczno-kosmetycznej, zajęć plastycznych, stolarskiej, komputerowej i krawieckiej. Dla większych grup zajęcia organizowane są także w świetlicy oraz w sali terapii ruchem. Podopieczni korzystają także ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga i fizjoterapeuty.
                            

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech