Dwa nowe Oddziały w staszowskim szpitalu

Utworzono: wtorek, 08 październik 2019

phoca thumb l 5Przebudowany i zmodernizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zostały oficjalnie oddane do użytku w dniu 7 października br. Realizacja tak znaczących inwestycji, była wynikiem realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 3 projektów: „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”, „Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie, celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia”, a także: ,,Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZZOZ w Staszowie”.


    Wartość przebudowy i modernizacji SOR–u, to ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło blisko 14 mln zł.  Celem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności i jakości świadczeń, udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
    W  ramach projektów zrealizowano następujące działania:
1. Modernizację i przebudowę SOR poprzez wydzielenie obszarów: • rejestracji i przyjęć, • segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji, • resuscytacyjno - zabiegowych, • wstępnej intensywnej terapii, • terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych, • obserwacji, • konsultacji, • zaplecza administracyjno - gospodarczego.
2. Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego oraz mebli i łóżek, min.: • aparatu RTG, • aparatów EKG z wózkami, • aparatów do znieczulania, • aparatów do ogrzewania płynów, • aparatu USG, • kardiomonitorów, • ssaków elektrycznych, • videolaryngoskopu, • zestawów do szybkiego przetaczania leków, • sprzętu endoskopowego.
3. Modernizację drogi dojazdowo-ewakuacyjnej z SOR i lądowiska dla helikopterów.
    Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstała pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana została nowa winda towarowo-osobowa celem bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów SOR, transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Zapewnione zostały również odpowiednie warunki do przemieszczania chorych i ofiar wypadków wymagających natychmiastowej i pilnej opieki, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W ramach inwestycji powstały również pomieszczenia Planowej Izby Przyjęć i Nocnej Pomocy Lekarskiej.
    Modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego związana jest z rozbudową szpitala polegającą na dobudowie pięciokondygnacyjnego pawilonu łóżkowego. Wartość tej inwestycji, realizowanej ze środków własnych szpitala, wynosi ponad 4 mln zł (stan surowy zamknięty). Obecnie trwają prace wykończeniowe nowego pawilonu. Na pierwszym piętrze w dobudowanym skrzydle funkcjonuje zmodernizowany Oddział Chorób Wewnętrznych z 7 stanowiskową w pełni wyposażoną Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Na drugim piętrze, dobiegają prace wykończeniowe dla potrzeb 9 łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym i magazynowym. Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii, zostało sfinansowane dzięki środkom, w wysokości 4 mln 799 tys. 582 zł, przekazanym z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. Pieniądze zostały przyznane w ramach zadania pn. „Modernizacja oddziału intensywnej terapii SPZZOZ w Staszowie”. Na trzecim piętrze również kończone są prace w pomieszczeniach Oddziału Chirurgicznego Ogólnego. We wrześniu br. zakończono docieplenie dobudowanego skrzydła szpitala. Środki na termomodernizację, w wysokości 331 tys. zł, pochodziły z budżetu powiatu staszowskiego, podobnie jak 111 tys. 325 zł na modernizację i rozbudowę SOR-u. Realizowane inwestycje w SPZZOZ w Staszowie, wychodzą naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa, przyczynią się nie tylko do poprawy jakości udzielanych świadczeń, ale przede wszystkim do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno powiatu staszowskiego, jak i z innych terenów naszego kraju.  

                                Tekst: Anna Stawiarz
                                Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech