Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

Utworzono: poniedziałek, 07 październik 2019

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
W związku z przeprowadzonymi w dniach od 19.09.2019 r. do 03.10.2019 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” można było składać uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, propozycja do w/w projektu Programu.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech