Jeszcze jeden odcinek drogi do remontu

Utworzono: piątek, 04 październik 2019

zajawkalubniceW dniu 3 października br. w Starostwie staszowskim, podpisano umowę na remont 790 – metrowego odcinka drogi powiatowej nr 0822T położonego w gminie Łubnice.

Całkowity koszt robót wyniesie  147 tys. 887 tys. zł, z czego 80% zostanie sfinansowane z funduszu na likwidację skutków klęsk żywiołowych, będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pozostałe 20% kosztów pokryją solidarnie: powiat staszowski i gmina Łubnice. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., a termin zakończenia zadania ustalono na 29 listopada br.  

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

łubnice

Umowę podpisują: wiceprezes Zarządu PRD Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Beata Kondek, w towarzystwie: sekretarza gminy Łubnice Leszka Ziółka, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej i starosty staszowskiego Józefa Żółciaka.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech