W sprawie przejazdu

Utworzono: piątek, 04 październik 2019

    zajawkatory W związku z interpelacją radnego powiatu Andrzeja Kruzla, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Koniemłotach, zgłoszoną w dniu 12 września br., podczas obrad 13 sesji Rady Powiatu, w dniu 26 września odbyło się spotkanie robocze, podczas którego omówiono możliwości realizacji powyższego wniosku.


    W spotkaniu, połączonym z wizją lokalną na przejeździe udział wzięli przedstawiciele: władz samorządowych powiatu staszowskiego, Polskich Linii Kolejowych S.A. Kielce, Linii Hutniczo-Siarkowej, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie i Komendy Powiatowej w Staszowie. Na miejscu stwierdzono stan faktyczny dotyczący zagrożenia na przejeździe, co spowodowane jest natężonym ruchem pojazdów na odcinku drogi powiatowej 0833T Sielec-Koniemłoty, przecinającej tory PKP i LHS. Według informacji uzyskanej z Działu Inwestycji PKP S.A. Kielce wynika, że w przyszłym roku nie jest planowana zmiana kategorii przejazdu kolejowego, natomiast trwają rozmowy z LHS w sprawie wspólnej inwestycji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym w Koniemłotach.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech