O przebiegu akcji ,,Bezpieczne wakacje”

Utworzono: piątek, 27 wrzesień 2019

phoca thumb l 4Informacje dotyczące tegorocznej akcji, zostały przekazane podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim w dniu 27 września br.

    Głównym punktem spotkania, które otworzył i prowadził szef Zespołu, starosta staszowski Józef Żółciak, było podsumowanie przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań zapewniających bezpieczeństwo na rzekach i akwenach wodnych. Przebieg tegorocznej akcji ,,Bezpieczne wakacje” podsumowali: zastępca komendanta powiatowego policji kom. Jacek Rozczypała, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz i powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz. Z przedstawionych informacji wynikało, że wypoczynek przebiegał bez większych zdarzeń, dzięki wcześniejszym akcjom profilaktycznym a także działaniom profilaktycznym w czasie przebiegu wypoczynku, m.in. ,,Bezpieczne wakacje”, ,,Bezpieczne przejście”, ,,Bezpieczny jednoślad” i ,,Bezpieczne 50 km/h”. Przed wyjazdami na kolonie skontrolowano 20 autokarów nie stwierdzając zastrzeżeń. W czasie wakacji, co warto szczególnie podkreślić, nie stwierdzono na terenie powiatu żadnego utonięcia, podobnie, jak to było w 2018 roku. Niestety w roku 2017 utonęło 5 osób.
    Pod koniec posiedzenia, powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka poinformowała o zagrożeniu oraz sposobach postępowania przy podejrzeniu lub stwierdzeniu afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie powiatu staszowskiego. W ostatnim czasie rozszerzono strefę ochronną na niektóre gminy powiatu opatowskiego, co w perspektywie może także dotyczyć powiatu staszowskiego.
    Przed zamknięciem obrad Anna Stawiarz ze staszowskiego szpitala, poinformowała o przygotowaniach do ewentualnego wystąpienia nadmiernych zachorowań na grypę w nadchodzących tygodniach.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech