OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

Utworzono: wtorek, 17 wrzesień 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar wojewodztwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 19:00 dnia 17.09.2019 do godz. 09:00 dnia 18.09.2019
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h z połnocnego zachodu.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Krzysztof Jania
Godzina i data wydania godz. 07:45 dnia 17.09.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/staszowski od 19:00/17.09 do 09:00/18.09.2019 prędkość do 50 km/h, porywy do 80 km/h, NW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech