Z 13. sesji Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: czwartek, 12 wrzesień 2019

phoca thumb l 4Posiedzenie jakie odbyło się w dniu 12 września br., w większości poświęcone było przyjęciu projektów uchwał dotyczących spraw oświatowych. Po przyjęciu, bez zmian, zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, porządku sesji, rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które dotyczyły:


1.    wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
2.    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
3.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,
4.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,
5.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,
6.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, w Technikum pięcioletnie,
7.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, w Technikum pięcioletnie,
8.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, w Technikum pięcioletnie,
9.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2019 – 2027,
10.     zmian w budżecie na 2019 rok.

    Po jednogłośnym przyjęciu wszystkich projektów uchwał, rozpoczęto realizację punktu ,,wnioski i oświadczenia radnych”. Dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik, podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu za finansowe wsparcie inwestycji w szpitalu, natomiast pytania radnych dotyczyły: terminów remontu dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy w trzeciej dekadzie maja br. oraz wysokości dofinansowania tych inwestycji ze środków budżetu krajowego, poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowy w Koniemłotach, perspektywy budowy drugiego odcinaka obwodnicy Staszowa, a także remontu i adaptacji budynku przy ul. 11 Listopada, po Komendzie Powiatowej w Staszowie.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech