Z obrad Powiatowego SZS

Utworzono: czwartek, 12 wrzesień 2019

5

W środę, 11 września br., w Starostwie staszowskim, odbyło się posiedzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie. Podczas zebrania, przewodniczący PSZS Jacek Więckowski, przedstawił sprawozdanie z realizacji imprez sportowych, jakie odbyły się w roku szkolnym 2018/2019, a także podsumował wojewódzką rywalizację sportową staszowskiej młodzieży.
W tymże roku, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Staszowie, zorganizował łącznie 40 zawodów sportowych, w różnych dyscyplinach, w których udział wzięło 2 tys. 508 osób. Na terenie powiatu staszowskiego zorganizowano: 8 finałów wojewódzkich igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej oraz 6 wydarzeń sportowych o randze półfinału wojewódzkiego. Puchary, medale i dyplomy, jakie odebrali zwycięzcy rywalizacji, sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Staszowie, a także samorządów miast i gmin oraz gmin, na terenie których odbywały się te wydarzenia.
W posiedzeniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu staszowskiego, a także zaproszeni goście, wśród których byli: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Jan Ungeheuer oraz Grzegorz Wójcikowski – naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim. Podczas spotkania ustalono także powiatowy kalendarz imprez sportowych, dla szkół wszystkich szczebli, na rok szkolny 2019/2020.

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech