Z konwentu wójtów i burmistrzów ziemi staszowskiej

Utworzono: środa, 04 wrzesień 2019

konwent 3Głównym tematem posiedzenia, jakie odbyło się w środę 3 września br., było omówienie tematu remontu i przebudowy dróg powiatowych w poszczególnych gminach, rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych, z naboru marzec - kwiecień 2019.

    Jak poinformował na początku spotkania starosta staszowski Józef Żółciak, wszystkie odcinki ujęte w wykazie złożonym do wojewody świętokrzyskiego, zostały przewidziane do dofinansowania z ww. funduszu w wysokości 50%.  
    Dyskusja dotyczyła możliwości finansowania inwestycji w poszczególnych gminach, których termin wykonania upłynie w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy z wykonawcą, natomiast przetargi na poszczególne zadania powinny być ogłoszone w ciągu najbliższych miesięcy. W sumie do wojewody świętokrzyskiego złożono 15 wniosków na remont i przebudowy odcinków dróg powiatowych. Wszystkie gminy zadeklarowały dofinansowanie w wysokości 25% na proponowane w gminach zadania, pozostałe 25% kosztów pokryje powiat staszowski.
    W wolnych wnioskach omówiono aktualny stan organizacji linii autobusowych na terenie powiatu staszowskiego, a także sprawy dotyczące zimowego utrzymania dróg.

Tekst i foto: Jan Mazanka

konwent 1

Podczas konwentu, od prawej: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, sekretarz miasta i gminy Staszów Sławomir Mikula, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska i naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Magdalena Fila.

konwent 2

Podczas konwentu, od prawej: burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec Danuta Bobrowska, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, główny specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak i dyrektor ZDP Mirosław Bernyś.

konwent 3

Posiedzenie konwentu odbyło się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech