Rozpoczęcie roku z otwarciem pracowni

Utworzono: wtorek, 03 wrzesień 2019

phoca thumb l 9W Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu rozpoczęcie roku szkolnego, połączono z otwarciem nowej pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

    W inauguracji roku szkolnego 2019/2020 udział wzięli, m.in. poseł na Sejm, wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, starosta staszowski Józef Żółciak oraz przedsiębiorcy na czele z prezesem Enea Elektrownia Połaniec Lechem Żakiem.
    Uroczystości otworzył i gości powitał dyrektor szkoły Stanisław Rogala. Po wprowadzeniu sztandaru, odegrano hymn państwowy, następnie zaproszeni goście złożyli życzenia: gronu pedagogicznemu oczekiwanych rezultatów w nauczaniu i spokojnej pracy, a uczniom zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i współzawodnictwie sportowym. Uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, po czym symbolicznie wręczono legitymacje uczniowskie.
    W drugiej części uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, poseł Anna Krupka symbolicznie przecięła wstęgę, oddając tym do użytku nauczycielom i uczniom nową pracownię pomiarów elektrycznych i elektronicznych.  

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech