OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/UPAŁ

Utworzono: czwartek, 29 sierpień 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(63), jędrzejowski(62), kazimierski(65), Kielce(61), kielecki(61), konecki(59),opatowski(59), ostrowiecki(59), pińczowski(65), sandomierski(62), skarżyski(59),starachowicki(61), staszowski(63), włoszczowski(59)
Ważność od godz. 13:30 dnia 29.08.2019 do godz. 21:00 dnia 29.08.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:30/29.08 do 21:00/29.08.2019 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(61), jędrzejowski(60), kazimierski(63), pińczowski(63), włoszczowski(57)
Ważność od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (5 powiatow) od 13:00/26.08 do 18:00/29.08.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 17-19 st. Dotyczy powiatow: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: Kielce(59), kielecki(59), konecki(57), opatowski(57), ostrowiecki(57),sandomierski(60), skarżyski(57), starachowicki(59), staszowski(61)
Ważność od godz. 12:41 dnia 28.08.2019 do godz. 18:00 dnia 30.08.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (9 powiatow) od 12:41/28.08 do
18:00/30.08.2019 temp. maks 29-32 st, temp min 16-19 st. Dotyczy powiatow: Kielce, kielecki,konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech