ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO UPAŁ

Utworzono: czwartek, 29 sierpień 2019

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 61
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar wojewodztwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 12:41 dnia 28.08.2019 do godz. 18:00 dnia 30.08.2019
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Alina Jasek-Kamińska
Godzina i data wydania godz. 12:41 dnia 28.08.2019


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/staszowski od 12:41/28.08 do 18:00/30.08.2019 temp. maks 29-32 st, temp min 16-19 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech