XII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 23 sierpień 2019

W dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

   Proponowany porządek obrad sesji:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Porządek obrad sesji.
 • Przyjęcie Protokołu Nr XI/19 z dnia 26 lipca 2019 roku.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 o długości 2,492 km Nr 757 o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie – projekt 52/19.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – projekt 68/19.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2019 i 2020 – projekt 70/19.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 71/19.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 72/19.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2019 roku.
 • Roczne sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
 • Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 • Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech