Narada inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 odbyła się w Staszowie

Utworzono: czwartek, 22 sierpień 2019

00001W środę, 21 sierpnia br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie, odbyła się narada inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020, podczas której przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty omówili kilka zagadnień związanych ze zmianami w systemie edukacji, jakie obowiązywać będą od 1 września br. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli i szkół z powiatów: staszowskiego, buskiego i kazimierskiego, oraz władze samorządowe i naczelnicy wydziałów edukacji Starostw powiatowych.

Naradę otworzył świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, który na wstępie podziękował dyrektorom placówek oświatowych za sprawne, pomimo odbywającego się strajku, przeprowadzenie egzaminów i klasyfikacji. W wystąpieniu przypomniał też o wielu inicjatywach realizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, zapraszając do udziału w nich wszystkich obecnych.
Następnie świętokrzyska wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, omówiła zmiany w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym, które obowiązywać będą od 1 września br. Zbigniew Wojciechowski - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii omówił kwestie kierunków rozwoju Polityki Oświatowej Państwa, a także nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Informacje dotyczące organizacji i rozwoju edukacji, przedstawiła Zdzisława Wielguszewska - dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego Kuratorium. W programie narady znalazła się również prezentacja szkół ,,Pro Civitas” z Kielc przedstawiona przez dyrektor Agnieszkę Grulę.
    W spotkaniu uczestniczyli także: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Grzegorz Wójcikowski oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu staszowskiego.

                                Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech