153 tys. zł na remont drogi

Utworzono: środa, 21 sierpień 2019

4W dniu 20 sierpnia br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,  przedstawiciele 17 samorządów odebrało promesy na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych, z funduszu będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

    Promesy wręczyli: wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Łączna wartość promes wynosiła 10 mln 540 tys. zł. Powyższa kwota pochodziła z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie poprzednich zadań. Na wniosek wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, minister MSWiA wyraził zgodę na pozostawienie tych środków w województwie świętokrzyskim. Pozwoli to na zrealizowanie 30 zadań, w tym wyremontowanie ok. 25 km dróg powiatowych i gminnych, a także remont uszkodzonych mostów i zabezpieczenie wąwozów przed korozją.
    W gronie samorządowców, którzy otrzymali promesy był, m.in. starosta staszowski Józef Żółciak, który podpisał promesę o wartości 153 tys. zł na remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec – Tarnowce, o długości 790 m.
    Promesy odebrali także burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski i wójt gminy Łubnice Anna Grajko.     

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Lucjan Piotrowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech