OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM

Utworzono: poniedziałek, 19 sierpień 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(59), jędrzejowski(58), kazimierski(61), Kielce(58), kielecki(58), konecki(55), opatowski(56), ostrowiecki(56), pińczowski(61), sandomierski(59), skarżyski(56), starachowicki(58), staszowski(59), włoszczowski(55)
Ważność od godz. 18:00 dnia 19.08.2019 do godz. 07:00 dnia 20.08.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 18:00/19.08 do 07:00/20.08.2019 deszcz do 40 mm, porywydo 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech