Ze Staszowa do Kielc

Utworzono: wtorek, 23 lipiec 2019

Rajca Grzegorz

Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.


    W dniu 22 lipca br, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski, powierzył bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Rajcy pełnienie obowiązków zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.
    Bryg. Grzegorz Rajca, pracę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994 roku. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W służbie pożarniczej przeszedł kolejne stopnie awansu zawodowego, pełniąc m.in. funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, a od września 2016 roku, zastępcy komendanta powiatowego.  


    Ponadto bryg. Grzegorz Rajca jest cenionym samorządowcem powiatu staszowskiego, radnym powiatu nieprzerwanie od 2006 roku. W latach: 2010-2014 pełnił także funkcję członka Zarządu Powiatu, a w listopadzie 2018 roku został jednogłośnie wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie. Ponadto bryg. Grzegorz Rajca aktywnie działa w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2006 roku pełni funkcję prezesa OSP w Sichowie Małym, która od pierwszych powiatowych zawodów pożarniczych, do chwili obecnej, zawsze zajmuje I miejsce.

                               
Tekst: Jan Mazanka
                Foto: arch. Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech