Powiatowe Święto Policji z 100. rocznicą jej powstania

Utworzono: piątek, 19 lipiec 2019

phoca thumb l 7Tegoroczne powiatowe obchody święta policji, odbyły się w środę 17 lipca br., w klasztorze pokamedulskim w Rytwianach i zostały połączone z upamiętnieniem powstania Policji Państwowej, utworzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku.  Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński, homilię wygłosił proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas.

    Część oficjalna święta policji odbyła się w auli Pustelni Złotego Lasu, którą od powitania wszystkich obecnych na uroczystości, rozpoczął komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski. Następnie, 32 policjantkom i policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, które wręczyli: pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bielecki i komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
    Pamiątkowe grawertony, za bardzo dobre wyniki osiągnięte w rywalizacji policjantów na szczeblu wojewódzkim, wręczone przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka i burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, odebrali: podkom. Ewelina Vetter, asp. sztab. Grzegorz Makuła, st. asp. Agata Kwiecień-Godzwon, asp. Arkadiusz Pitek, mł. asp. Dariusz Bogacki i sierż sztab. Paweł Foryś.
    Z okazji 100–lecia utworzenia policji, byłym komendantom powiatowym i zastępcy, obecnym na uroczystości, wręczono pamiątkowe puchary, którymi uhonorowano: nadkom. w st. spocz. Sławomira Rdzanka – komendanta powiatowego policji w Staszowie w latach: 2003-2006, insp. w st. spocz. Leszka Zmarzłego – komendanta powiatowego w 2006 roku i podinsp. w st. spocz. Andrzeja Sałatę – zastępcę komendanta powiatowego w latach: 2007-2011.
    Po wręczeniu awansów, grawertonów i pucharów w podziękowaniu za współpracę, życzenia oraz gratulacje policjantom złożyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczny powiat staszowski” podinsp. w st. spocz. Henryk Makuch. Uroczystość podsumował pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który pogratulował staszowskim policjantom bardzo dobrych wyników w służbie, co m.in. sprawia, że województwo świętokrzyskie, wg statystyk, jest  najbezpieczniejszym województwem w Polsce.  

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech