Środki PFRON na likwidację barier transportowych

Utworzono: piątek, 19 lipiec 2019

phoca thumb l 3We wtorek 16 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano dwie umowy na realizację projektu zakupu samochodów, w celu likwidacji barier transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Rudkach. Beneficjentami projektu są: Miasto i Gmina Połaniec oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.


Podpisanie ww. umów jest konsekwencją przystąpienia Powiatu Staszowskiego do wspomnianego projektu, czego wyrazem była, podpisana w dniu 18 czerwca br.
w Kielcach, umowa na dofinansowanie zakupu samochodów, pomiędzy Powiatem Staszowskim, reprezentowanym przez: starostę staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarostę Leszka Guzala oraz skarbnik Powiatu Jolantę Piotrowską, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Andrzeja Michalskiego i Agnieszkę Matałowską - pełnomocnik Funduszu, ekspert ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami.        
Umowy na dofinansowanie zakupów ze środków PFRON, w dniu 16 lipca br., podpisali, ze strony Powiatu Staszowskiego: starosta staszowski Józef Żółciak, skarbnik Powiatu Jolanta Piotrowska oraz członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau. Miasto i Gminę Połaniec reprezentowali: burmistrz Jacek Tarnowski oraz skarbnik Małgorzata Żugaj, natomiast w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej umowę podpisał ks. dyr. Stanisław Słowik.    
    W obydwu przypadkach udział środków PFRON w kosztach zakupu wynosi po 70%, tj. 236 tys. zł dla ŚDS w Połańcu, na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 80 tys. zł dla DPS w Rudkach, na zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki PFRON pochodzą z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”, natomiast pozostałe 30% pieniędzy potrzebnych do zakupu autobusu i busa zapewnią beneficjenci.

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech