Starosta staszowski na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Utworzono: czwartek, 18 lipiec 2019

W czwartek, 18 lipca br., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące ustawy o ,,Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”, zwołane przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W rozmowach uczestniczył, m.in. premier Mateusz Morawiecki, któremu, korzystając z okazji, starosta staszowski Józef Żółciak przekazał oficjalne zaproszenie na uroczyste otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii i rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

     W przekazanym zaproszeniu czytamy, m.in.: ,,W imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego, jak również swoim własnym, pragnę jak najserdeczniej podziękować za otrzymaną dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 4 mln 799 tys. 583 zł na realizację zadania pn. ,,Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”. Otrzymane środki, stanowią 80% wartości zadania, którego realizacja pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu dla potrzeb nowo tworzonego 9-łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii. Inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo na światowym poziomie pacjentom hospitalizowanym w staszowskim szpitalu. Oddział Intensywnej Terapii będzie usytuowany w nowo wybudowanym skrzydle szpitala, gdzie będą także zlokalizowane: nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, dofinansowany z programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko”, a także Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Byłby to dla nas wielki honor i zaszczyt gościć Pana Premiera, na przełomie września i października br., na uroczystym otwarciu Oddziału Intensywnej Terapii, zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W przypadku, gdyby było to możliwe, konkretny termin dostosujemy do kalendarza zajęć Pana Premiera. Jeszcze raz jak najserdeczniej dziękuję Panu Premierowi za otrzymane wsparcie i mam nadzieję, że dane nam będzie gościć Pana Premiera w Staszowie”.
    Mamy nadzieję, że przyjazd Pana Premiera do Staszowa, będzie możliwy i nie będzie kolidował z innymi zaplanowanym wcześniej spotkaniami.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Arch.Starostwa

starosta u premiera 2

Premier Mateusz Morawiecki i starosta staszowski Józef Żółciak, w czasie spotkania w Urzędzie Rady Ministrów, w dniu 18 lipca br.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech