OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM

Utworzono: sobota, 13 lipiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 73
Zjawisko/Stopień: zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: buski(46), jędrzejowski(46), kazimierski(47), Kielce(46),
kielecki(46), konecki(44),opatowski(45), ostrowiecki(45), pińczowski(47), sandomierski(46), skarżyski(45),
starachowicki(47), staszowski(46), włoszczowski(44)
Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.07.2019 do godz. 22:00 dnia 13.07.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.


SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od11:00/13.07 do 22:00/13.07.2019 deszcz 30 mm,
porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSOWoj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech