Uniwersytet zakończył rok akademicki

Utworzono: poniedziałek, 01 lipiec 2019

phoca thumb l 1Jak każe tradycja, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, podobnie jak uczniowie szkół wszystkich szczebli, także uroczyście kończą rok szkolny. W dniu 28 czerwca br., w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Staszowie, ponad 70 słuchaczy oraz gości zaproszonych, spotkało się na uroczystym podsumowaniu nauki i działalności prowadzonej przez ostatnie 10 miesięcy.

Wszystkich obecnych powitał dyrektor szkoły dr Dariusz Kubalski – prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, z którym Uniwersytet ściśle współpracuje. Oprócz wspomnień z najciekawszych wyjazdów integracyjnych oraz wykładów, był także czas na wstępne zaplanowanie zajęć w roku przyszłym, zgodnie z życzeniami zgłaszanymi przez słuchaczy Uniwersytetu
    W tym roku, podsumowano już 12 rok działalności Uniwersytetu, który od 7 lat z pełnym zaangażowaniem prowadzi Teresa Cierlik wraz z pozostałymi członkami Samorządu Słuchaczy: Grażyną Szlęk, Bogusławą Wołczyńską, Leszkiem Sobieniakiem, Czesławem Pargiełą i Wiesławą Szczepańską. Przez pierwsze 5 lat Uniwersytetem kierował były burmistrz Staszowa śp. Henryk Albera, z którego inicjatywy stowarzyszenie powstało i z powodzeniem, pod stałą opieką naukową dr. Kazimierza Sztaby, funkcjonuje do dziś, co roku powiększając grono swoich słuchaczy.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Stanisław Ratusznik

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech