OSP w Jabłonicy, świętowała półwiecze istnienia

Utworzono: niedziela, 30 czerwiec 2019

phoca thumb l 25W sobotę, 29 czerwca br. w Jabłonicy, odbyła się uroczystość 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto tradycyjnie od złożenia, przez dowódcę uroczystości komendanta miejsko - gminnego OSP w Szydłowie druha Marcina Paździocha, raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, który odebrał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Michał Skotnicki.


    Mszę świętą koncelebrowaną, w intencji członków jednostki i ich rodzin, odprawili proboszczowie parafii w Szydłowie i Kotuszowie: ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. kan. Jerzy Sobczyk, który także wygłosił homilię. Część oficjalną obchodów rozpoczęto od udekorowania sztandaru jednostki srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” oraz wręczenia sekretarzowi jednostki Wiesławowi Gondkowi ,,Medalu im. Bolesława Chomicza”. Następnie 10 druhów uhonorowano złotymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, 5 druhów otrzymało medale srebrne, a 7 brązowe. Wręczono także 2 odznaki ,,Strażak wzorowy”. Wręczanie odznaczeń zakończono wyróżnieniem 27 druhów odznakami za długoletnią ochotniczą służbę, w tym, m.in.: za 50 lat działalności - odznaki otrzymało 3 druhów, za 45 lat – 1 druh, a za 40 lat służby – 4 druhów.
    Po złożeniu życzeń i gratulacji przez osoby zaproszone, złożenia meldunku o zakończeniu uroczystości, komendant Marcin Paździoch, kończąc oficjalną część obchodów 50-lecia OSP w Jabłonicy, wyprowadził poczty sztandarowe i pododdział z placu przed strażnicą.                            

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech