OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ

Utworzono: sobota, 29 czerwiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 71
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(44), kazimierski(45), pińczowski(45), sandomierski(44), staszowski(44)
Ważność od godz. 12:00 dnia 30.06.2019 do godz. 20:00 dnia 01.07.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.


SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (5 powiatów) od 12:00/30.06 do20:00/01.07.2019 temp. maks 30-34 st, temp
min 17-20 st. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSOWoj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk MGW-PIB Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech