Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Utworzono: piątek, 28 czerwiec 2019

phoca thumb l 1Posiedzenie Zespołu, jakie odbyło się w piątek 28 czerwca br., otworzył i  prowadził szef Zespołu, starosta staszowski Józef Żółciak. Głównym powodem zwołania spotkania, było omówienie przygotowania służb i administracji samorządowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych. Informacje dotyczące przeprowadzonych działań, m.in. zajęć profilaktycznych wśród uczniów, jak również sprawdzających warunki w miejscach organizacji wypoczynku, zarówno w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, jak i bezpieczeństwa na placach zabaw, przekazali: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz, naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji podinsp. Andrzej Łukawski, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Skrzypek.
    W dyskusji zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży, m.in. wynikające z załamania pogody, co wiąże się z zapewnieniem szybkiej ewakuacji z koniecznością zakwaterowania większej liczby osób w miejscach wcześniej ustalonych. W posiedzeniach, oprócz pracowników Starostwa staszowskiego, udział wzięli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej PSP, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, staszowskiego szpitala, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, Nadleśnictwa Staszów, Urzędów Miast i Gmin: Staszowa, Połańca, Osieka i Szydłowa oraz Urzędów Gmin: Bogoria, Łubnic i Rytwian.
    Podsumowując obrady, starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował wszystkim za przybycie i należytą realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych wakacji osobom wypoczywającym na terenie powiatu staszowskiego.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech