OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM

Utworzono: piątek, 14, czerwiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 62
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(38), kazimierski(39), pińczowski(39), staszowski(38)
Ważność: od godz. 08:10 dnia 14.06.2019 do godz. 10:00 dnia 14.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg: Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 08:10/14.06 do
10:00/14.06.2019 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski,
pińczowski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech