OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE UPAŁ

Utworzono: czwartek, 13, czerwiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(36), jędrzejowski(37), kazimierski(37), Kielce(37), kielecki(37), konecki(35), opatowski(36), ostrowiecki(36), pińczowski(37), sandomierski(37), skarżyski(36), starachowicki(38), staszowski(36), włoszczowski(35)
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/13.06 do 20:00/16.06.2019 temp. maks 34 st, temp min od 17 st do 19 st. Dotyczy powiatow: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech