V edycja konkursu wiedzy o świecie antycznym „SAPERE AUDE”

Utworzono: wtorek, 11, czerwiec 2019

phoca thumb l 34 czerwca 2019 r. w pracowni języka łacińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyło się uroczyste podsumowanie V Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude” (z łac. „miej odwagę być mądrym”). Głównym celem organizowanego już od pięciu lat Konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat antycznych korzeni naszej wspólnej cywilizacji europejskiej. Patronat honorowy, tak jak w latach ubiegłych, objęli: starosta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Zmagania konkursowe miały charakter dwuetapowy. W zawodach szkolnych wzięło udział 95 gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych z powiatu staszowskiego oraz powiatu kieleckiego.  Do etapu finałowego, przeprowadzonego 28 maja 2019 roku, zakwalifikowało się 40 uczniów. 4 z nich uzyskało tytuł laureata, 17 wyróżnienie, pozostali uczestnicy II etapu otrzymali tytuł finalisty. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Konkursu sprawowało 13 nauczycieli z 7 szkół gimnazjalnych i podstawowych.
W imieniu burmistrza na uroczystość przybyła Jolanta Macias - kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Ogłoszenie wyników poprzedziło wystąpienie dyrektor Anny Karasińskiej, która powitała zebranych gości i przypomniała ideę i tradycje konkursu. Następnie uczniowie klasy humanistycznej w strojach antycznych Greków i Rzymian ukazali zebranym korzyści płynące ze znajomości języka łacińskiego i kultury antycznej. Na koniec Maria Szewczyk, pomysłodawczyni i koordynator Konkursu omówiła przebieg kolejnych etapów zmagań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które sprawiły uczniom największą trudność.
Laureatami V edycji Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude zostali: I miejsce (ex aequo) - Aleksandra Kmiecik oraz Paulina Dziewierz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie; II miejsce - Olga Skrzypek z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie; III miejsce - Diana Misiaczyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie. Każdy z uczestników finału otrzymał dyplom oraz zestaw upominkowy ufundowany przez starostę staszowskiego oraz burmistrza miasta i gminy Staszów. Ponadto laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i upominki ufundowane przez dyrektora Liceum, Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” w Grzybowie oraz Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie. W pracach komisji tegorocznej edycji konkursu „Sapere Aude” uczestniczyli: Dorota Gżegżółka - nauczycielka języka polskiego oraz Mariusz Brudek - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W rolę Greków i Rzymian asystujących przy zawodach konkursowych wcielili się uczniowie klasy I D – humanistycznej: Aleksandra Brzoza, Jakub Piątek, Liliana Szumska, Aleksandra Warchałowska, Natalia Warchałowska oraz Mateusz Pasternak.

tekst: Maria Szewczyk
foto: Wiktoria Karwacka - klasa ID

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech