Z posiedzenia 2. Konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu staszowskiego

Utworzono: poniedziałek, 10, czerwiec 2019

phoca thumb l 1Posiedzenie, jakie odbyło się w poniedziałek 10 czerwca br., otworzył i prowadził przewodniczący Konwentu burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda. Zasadnicze punkty obrad dotyczyły ustalenia miejsca i daty dożynek powiatowych oraz zaplanowania wspólnych inwestycji drogowych. Jak ustalono po dyskusji, ze względu na różne terminy dożynek gminnych, tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się  w niedzielę 25 sierpnia w Bogorii.
    W temacie inwestycji drogowych omówiono głównie remonty i odbudowy dróg powiatowych, które zostały zniszczone w czasie majowej powodzi. Starosta Józef Żółciak poinformował, że wszystkie wnioski zgłoszone do wojewody zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Najpilniejszymi remontami do wykonania jest odbudowa mostu na cieku wodnym w Podborku, gmina Rytwiany, a także remont przepustu pod drogą powiatową 0825T w Łubnicach. W punkcie ,,wolne wnioski” poruszono temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym koszenie rowów i poboczy, a także utrzymania w należytym stanie chodników. Pod koniec obrad zgłoszono potrzebę dokonania inwestycji zabezpieczających w przyszłości przed szkodami wyrządzonymi nawalnymi deszczami,  m.in. poprzez poprawę spływu wód w ciekach wodnych oraz budowę dodatkowych mostów i przepustów.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech