Obradował zespół kryzysowy

Utworzono: piątek, 24, maj 2019

4W związku z zagrożeniem powodziowym, na terenie powiatu staszowskiego, w piątek 24 maja br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie zebrał się powiatowy zespół zarządzania kryzysowego.


W posiedzeniu, które otworzył i prowadził starosta staszowski Józef Żółciak, uczestniczyli: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, sekretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek, sekretarz gminy Rytwiany Tomasz Fąfara, komendant PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie kom. Jacek Rozczypała naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Staszowie nadkom. Andrzej Łukawski oraz wojskowy komendant uzupełnień w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Podczas posiedzenia komendant PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, szczegółowo omówił stan przygotowania staszowskich strażaków do przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu. Następnie szczegółowych informacji o sytuacji panującej w poszczególnych gminach, udzielili obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów.   

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech